• Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023

    24/05/2022 08:07

    (BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 23/5, Quốc hội chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên. Quốc hội nghe Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022…; thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

chuyên đề

Kết nối đầu tư