#giải ngân vốn kế hoạch năm 2021
4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Tháo gỡ đồng bộ để nâng hiệu quả đầu tư công

(BĐT) - Giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian gần đây đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, địa phương chậm trễ giải ngân, cũng như còn những lo ngại về hiệu quả sử dụng vốn. Theo nhiều ý kiến, để thực hiện dự án đầu tư một cách hiệu quả, ngoài quy định liên quan đầu tư công thì một số quy định khác chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gây khó khăn, cản trở đòi hỏi được tháo gỡ một cách đồng bộ.