#giá vốn
Có nên công khai giá vốn của trang thiết bị y tế?

Có nên công khai giá vốn của trang thiết bị y tế?

(BĐT) -  Nhiều doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp không đồng thuận với đề xuất mới đây của Bộ Y tế về việc yêu cầu doanh nghiệp công khai giá vốn của trang thiết bị y tế, nhằm giải quyết tình trạng các đơn vị, cơ sở y tế gặp khó khăn trong việc xác định mức giá phù hợp khi thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hóa này.

Kết nối đầu tư