#Dự án đường 5 kéo dài
Cầu Đông Trù.

Hàng loạt sai phạm ở Dự án Đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui - Bắc Thăng Long (Hà Nội): 1km đường ngoại thành tốn 500 tỉ đồng!

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui-Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long. Theo đó hàng loạt sai phạm ở dự án này đã được làm rõ. Nghiêm trọng nhất là việc buông lỏng quản lý khiến dự án chậm tiến độ tới 6 năm và tăng chi phí đầu tư, lãng phí ngân sách nhà nước, đội vốn tổng đầu tư từ 3.532 tỉ đồng lên 6.661,757 tỉ (tăng 3130,368 tỉ đồng so với phê duyệt năm 2005).