• Gói thầu trăm tỷ tại Dự án BIIG2 Hà Tĩnh chọn được nhà thầu

    24/09/2021 14:00

    (BĐT) - Sau 4 tháng kể từ thời điểm phải hủy thầu và mời thầu lại, Gói thầu HT05 Nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2 Hà Tĩnh) sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

chuyên đề

Kết nối đầu tư