• Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia bán đấu giá 2 thửa đất tại Đông Anh

    12/03/2021 22:21

    (BĐT) -  Dự kiến ngày 27/3, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất thuộc Dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất X3, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
  • Huyện Đông Anh (Hà Nội): Đấu thầu qua mạng ít cạnh tranh

    11/05/2020 14:00

    (BĐT) - Từ năm 2019 đến nay, nhiều bên mời thầu/chủ đầu tư trên địa bàn huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đẩy mạnh triển khai đấu thầu qua mạng, đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, khảo sát những gói thầu này cho thấy, tình trạng hầu hết các gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự, tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Trong đó có hàng loạt gói thầu “về tay” những nhà thầu “quen” tại địa bàn huyện.

chuyên đề

Kết nối đầu tư