• TP.HCM: Doanh nghiệp vi phạm thuế 1.836 tỷ đồng

    29/07/2020 08:00

    (BĐT) - Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 9.558 doanh nghiệp (DN), qua đó phát hiện nhiều vi phạm với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.836 tỷ đồng.
  • TP.HCM thu hồi 1.119 tỷ đồng từ doanh nghiệp vi phạm thuế

    13/05/2020 08:00

    (BĐT) - Theo Cục Thuế TP.HCM, lũy kế 4 tháng đầu năm, qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện nhiều sai phạm và ra quyết định thu hồi 1.119 tỷ đồng về cho ngân sách nhà nước (NSNN).

chuyên đề

Kết nối đầu tư