• Thế hệ của “lời thề độc lập”

    30/04/2016 06:00

    (BĐT) - Tổ quốc bị xâm lăng, quốc gia nguy biến, đáp lời sông núi, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp các thế hệ cha anh chúng ta đã xếp bút nghiên ra chiến trường với khí thế hào hùng cả nước cùng đánh giặc...

chuyên đề

Kết nối đầu tư