• Liên danh 2 nhà thầu trúng gói thầu đường giao thông hơn 93 tỷ

    23/09/2020 08:00

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đường liên xã Thanh Bình, Tân Tiến, Nam Phương Tiến đi đường Hồ Chí Minh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư