• Đấu thầu tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng): Chủ đầu tư bảo lưu tiêu chí “địa phương hóa"

    25/10/2021 14:00

    (BĐT) - Tại 5 gói thầu thi công xây dựng, cung cấp thiết bị trường học do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu nhà thầu (cung cấp thiết bị) phải có trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện tại Lâm Đồng. Nhà thầu cho rằng, tiêu chí này không phù hợp và đã kiến nghị sửa HSMT, nhưng Chủ đầu tư vẫn bảo lưu ý kiến.

chuyên đề

Kết nối đầu tư