• Nhiều cơ hội với bất động sản Việt Nam khi Covid-19 kết thúc

    14/04/2020 15:08

    (BĐT) - Các nhà phát triển bất động sản vẫn đang chuẩn bị các dự án mới để đáp ứng nhu cầu của khách trong và ngoài nước khi mức cầu phục hồi, với kỳ vọng Việt Nam vẫn là một trong những thị trường có mức lợi tức cho thuê cao và giá bất động sản thấp nhất trong khu vực.

chuyên đề

Kết nối đầu tư