• “Công viên dược phẩm” - lợi thế tạo phát triển đột phá cho Bỉm Sơn

    26/11/2021 20:11

    (BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tại thị xã Bỉm Sơn, trong đó nhóm đất nông nghiệp dược liệu chiếm đến 1.835,56 ha, nhóm đất chưa sử dụng 550,24 ha - dùng làm cơ sở phát triển nông nghiệp, đặc biệt là vùng nguyên liệu cho ngành dược phẩm của Việt Nam.

chuyên đề

Kết nối đầu tư