#Công viên Châu Á
Việc bán vật tư được tháo dỡ, bán thanh lý phần tài sản trên đất để Đà Nẵng giao cho nhà đầu tư thực hiện công viên Châu Á

Đà Nẵng: 10h00 ngày 19/5 mở bán đấu giá trực tuyến nhà biểu diễn đa năng

(BĐT) - 6 năm trước, nhà biểu diễn đa năng đã được TP. Đà Nẵng quyết định chủ trương bán cho một doanh nghiệp tư nhân với giá 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đây là tài sản nhà nước phải đấu giá công khai, nên TP. Đà Nẵng đã hủy chủ trương và nay tiến hành bán đấu giá công khai, vào 10h00 ngày 19/5.