#Công ty Thuốc lá Sài Gòn
Vinataba hoàn thành tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh cốt lõi

Vinataba hoàn thành tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh cốt lõi

(BĐT) - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Sài Gòn trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Cửu Long, Long An và Bến Tre về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Kết nối đầu tư