#cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Tại các dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, việc áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp là một trong những nguyên nhân chính làm tăng dự toán. Ảnh: Tiên Giang

Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức: Chậm tiến độ, Bộ Y tế xin gia hạn

(BĐT) - Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai (Dự án Cơ sở 2 BV Bạch Mai) và Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Dự án Cơ sở 2 BV Việt Đức), Bộ Y tế vừa xin Thủ tướng Chính phủ cho phép phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2022 và chuyển nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, 2017 sang năm 2021.