#cổ phiếu OCH
Hai năm gần đây, báo cáo tài chính tự lập của OCH thường báo lãi và báo cáo lỗ đối với báo cáo tài chính có sự soát xét của kiểm toán

Dấu hỏi về báo cáo tài chính tự lập của OCH

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý III vừa được công bố, lũy kế 9 tháng 2017, doanh thu thuần của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH, mã chứng khoán OCH) đạt 873 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. 

Kết nối đầu tư