• Lãi suất cho vay đã giảm khoảng 1,55%

    20/09/2021 15:02

    (BĐT) - Mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm khoảng 1%/năm trong năm 2020 và xu hướng giảm lãi suất này vẫn tiếp tục trong hơn nửa năm 2021 với mức giảm khoảng 0,55%/năm, tổng cộng giảm 1,55%/năm so với trước dịch.

chuyên đề

Kết nối đầu tư