#Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế
Cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế

Cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế

(BĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế và khai trừ ra khỏi Đảng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Phú Yên.