#Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành
Ông Võ Ngọc Thành. Ảnh: Báo Gia Lai

Thủ tướng cách chức Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

(BĐT) - Ngày 15/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Quyết định số 1080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Kết nối đầu tư