#chính sách lãi suất
Việc điều hành lãi suất cần hài hòa lợi ích của người gửi tiền - người vay tiền và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Ảnh: Lê Tiên

Cân nhắc chính sách lãi suất trong năm 2021

(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, năm 2021 sẽ điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường, tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến quan ngại mặt bằng lãi suất thấp và có xu hướng tiếp tục giảm có thể để lại một số hệ lụy cho nền kinh tế.

Kết nối đầu tư