#cầu qua sông Đào
Cây cầu bắc qua sông Đào sẽ nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi. Nguồn ảnh: Google

Liên danh 3 nhà thầu trúng gói xây lắp hơn 893 tỷ đồng tại Nam Định

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Nam Định vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, TP. Nam Định. Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng Nasaco - Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C trúng thầu với giá 893,492 tỷ đồng (giá gói thầu 896,124 tỷ đồng).
Cây cầu bắc qua sông Đào sẽ nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi. Nguồn ảnh: Google

Nam Định: 1.200 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu qua sông Đào

(BĐT) - UBND TP. Nam Định, tỉnh Nam Định vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, TP. Nam Định, với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Nam Định và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Kết nối đầu tư