#cắt hợp đồng
Liên danh Hoàng Gia - MK - Thiên Tân bị cắt hợp đồng thi công Gói thầu số 3 thuộc Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu hơn 230 tỷ đồng tại Quảng Ninh: Liên danh Hoàng Gia - MK - Thiên Tân bị cắt hợp đồng

(BĐT) - UBND thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định chấm dứt Hợp đồng số 55/2019/HĐ-XL và các phụ lục hợp đồng với Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư phát triển Hoàng Gia Việt Nam - Công ty CP Xây dựng MK Việt Nam - Công ty CP Sở hữu Thiên Tân (Liên danh Hoàng Gia - MK - Thiên Tân) về việc thi công Gói thầu số 3 thuộc Dự án Đường trung tâm thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Do nhiều nguyên nhân, Gói thầu vẫn chưa thể về đích sau hơn 3 năm thi công.

Kết nối đầu tư