• Vắng bóng những “điểm nóng” trong báo cáo đấu thầu

    10/02/2020 14:00

    (BĐT) - Trong báo cáo công tác đấu thầu năm 2019 của các tỉnh Gia Lai và Kon Tum, dù đã thẳng thắn nhìn nhận cũng như chỉ rõ nguyên nhân những mặt tồn tại của công tác đấu thầu năm qua, nhưng không hiểu sao một số sự việc nhà thầu bức xúc, dư luận quan tâm lại hoàn toàn vắng bóng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư