#cải cách thủ tục đấu thầu
Đại diện một số đơn vị y tế cho biết, bất cập lớn nhất đối với công tác mua sắm, đấu thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế là pháp luật hiện hành chưa bao quát hết các trường hợp cần thiết áp dụng chỉ định thầu...Ảnh Internet

Giải quyết triệt để vướng mắc trong đấu thầu

(BĐT) - Sau gần 9 năm đi vào cuộc sống, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH12 được đánh giá đã có rất nhiều bước tiến về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong quản lý nguồn vốn nhà nước. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cũng như rà soát từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho thấy vẫn còn một số nội dung cần bổ sung, cập nhật, sửa đổi để phù hợp với thực tế.

Kết nối đầu tư