#Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(BĐT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, tiếp tục ngày làm việc thứ 4, Đợt 2 (ngày 11/11), Quốc hội dành cả ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; lĩnh vực giáo dục, đào tạo; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Kết nối đầu tư