#Bộ trưởng Bộ Công Thương
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ngày 4/6, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường “mở màn” trả lời chất vấn trước Quốc hội

(BĐT) - Ngày 4/6/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, bắt đầu tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.