#Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ
Ảnh minh họa

314 tỷ đồng mua sắm hóa chất, vật tư tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự toán Mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế năm 2023 - 2024, với tổng dự toán 400 tỷ đồng từ nguồn thu từ phí, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.
Số điện thoại của bên mời thầu - Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ luôn trong tình trạng không ai nghe máy. Ảnh: NC st

Bên mời thầu với số điện thoại ma?

(BĐT) - Số máy không nhận được cuộc gọi, không có ai nghe máy, số máy không liên lạc được, thậm chí khi liên lạc được thì câu trả lời là “bên anh không xử lý cái này”, … là những dấu hiệu bất thường khi Báo Đấu thầu liên hệ với bên mời thầu theo số điện thoại đăng ký trong phiếu cung cấp thông tin hoặc theo thông tin bên mời thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.