• Bên mời thầu với số điện thoại ma?

    24/03/2016 06:33

    (BĐT) - Số máy không nhận được cuộc gọi, không có ai nghe máy, số máy không liên lạc được, thậm chí khi liên lạc được thì câu trả lời là “bên anh không xử lý cái này”, … là những dấu hiệu bất thường khi Báo Đấu thầu liên hệ với bên mời thầu theo số điện thoại đăng ký trong phiếu cung cấp thông tin hoặc theo thông tin bên mời thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

chuyên đề

Kết nối đầu tư