#Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thông báo xin báo giá

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thông báo xin báo giá

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cung cấp linh kiện thay thế sửa chữa cho hệ thống máy chụp mạch máu số hóa xóa nền một bình điện (DSA) Model: Artis Zee Ceiling của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2023 (lần 2)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng mời chào giá hoá chất - vật tư y tế, hoá chất kèm theo máy, trang thiết bị y tế năm 2023

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng mời chào giá hoá chất - vật tư y tế, hoá chất kèm theo máy, trang thiết bị y tế năm 2023

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng kính mời Quý Công ty/nhà cung ứng/đơn vị có quan tâm và có khả năng cung ứng gửi bảng chào giá các mặt hàng hóa chất - vật tư y tế, hoá chất kèm theo máy, trang thiết bị y tế sử dụng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo mẫu báo giá.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

198 tỷ đồng mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đang phát hành hồ sơ mời thầu 3 gói thầu thuộc kế hoạch cung cấp thuốc cho Bệnh viện năm 2022, với tổng dự toán gần 198 tỷ đồng, được đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.