#bất đông sản
Tập đoàn Danh Khôi đang tạo dấu ấn mạnh mẽ khi liện tục công bố một loạt thông tin về các thương vụ M&A

Chiến lược M&A đưa Danh Khôi trở thành “ông lớn”

(BĐT) - Khác với những doanh nghiệp bất động sản thời kỳ đầu vốn đi lên bằng quy trình cơ bản (tự phát triển quỹ đất rồi làm dự án), những doanh nghiệp thời kỳ sau trên bước đường trở thành “ông lớn” đều có chung một điểm: M&A dự án để đi tắt, đón đầu.

Kết nối đầu tư