• Đấu thầu tại Ban QLDA nông nghiệp Bình Thuận: Hạ tầng Bình Thuận trúng cùng lúc 3 gói xây kè

    16/09/2021 14:00

    (BĐT) - Công ty CP Xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận vừa được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Ban QLDA nông nghiệp Bình Thuận) lựa chọn là nhà thầu trúng 3 gói thầu xây dựng kè với tổng giá trúng thầu hơn 150 tỷ đồng thông qua đấu thầu rộng rãi. Trong đó có 1 gói đấu thầu qua mạng và 2 gói đấu thầu trực tiếp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư