#Ban ODA Vĩnh Phúc
Cầu Đầm Vạc - ảnh internet

Ban ODA Vĩnh Phúc chậm công khai kết quả gói thầu 394 tỷ đồng

(BĐT) - Gói thầu OP-CW01: Xây dựng Cầu Đầm Vạc có giá hơn 394 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID), đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu từ tháng 9/2020 nhưng đến nay, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài (ODA) tỉnh Vĩnh Phúc mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.
Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc: Chọn xong nhà thầu 3 gói xây lắp lớn

(BĐT) - Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc (Ban ODA Vĩnh Phúc) vừa lựa chọn xong nhà thầu thực hiện 3 gói thầu xây lắp lớn CW03, CW07 và CW08 (với tổng giá gói thầu 865 tỷ đồng) thuộc Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu và dự kiến khởi công công trình trong tháng 1/2022.