• SEEN trúng thầu vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác hơn 185 tỷ đồng

    14/02/2020 09:02

    (BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng cho biết, Công ty CP Kỹ thuật SEEN là nhà thầu trúng Gói thầu Quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn trong thời gian 5 năm (giai đoạn 2020 - 2025). Giá trúng thầu là 185,357 tỷ đồng, chênh lệch giảm 3,988 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,1%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

chuyên đề

Kết nối đầu tư