• 9 tháng năm 2020, đầu tư ra nước ngoài đạt 432,12 triệu USD

    29/09/2020 09:43

    (BĐT) -  Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2020, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài (ĐTRNN) đăng ký mới và điều chỉnh đạt 432,12 triệu USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư