• Gần 99.000 doanh nghiệp mới thành lập trong 9 tháng năm 2020

    29/09/2020 12:36

    (BĐT) - Tổng cục Thống kê cho biết, 9 tháng năm 2020, cả nước có gần 99.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.428,5 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 777,9 nghìn lao động, giảm 3,2% về số DN, tăng 10,7% về vốn đăng ký và giảm 16,3% về số lao động so với cùng kỳ năm 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư