(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thành Dự thảo Đề án đầu tư đường cao tốc Bắc Nam phía Đông trước ngày 31/8/2016.

Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án đầu tư và dành nguồn lực ngân sách thỏa đáng, đồng thời tạo cơ chế thích hợp để thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó vốn tham gia của Nhà nước tối đa 40% tổng mức đầu tư Dự án.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hiện nay hệ thống hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; so với các nước trong khu vực còn nhiều hạn chế, là rào cản lớn trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Để tạo nền tảng xây dựng đất nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Phó Thủ tướng cho rằng cần đẩy mạnh phát triển hệ thống đường bộ cao tốc, trong đó tập trung hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.