(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố báo cáo cụ thể về thực trạng tình hình tập trung, tích tụ đất đai để tổ chức sản xuất nông nghiệp nói chung, để đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Báo cáo gửi về Bộ trước 10/3 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong Báo cáo cần nêu rõ tổng diện tích đất đã tích tụ, tập trung được; bình quân diện tích đất tích tụ, tập trung được cho mỗi dự án, công trình; hiện trạng các loại đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung; đồng thời làm rõ các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (nếu có).