(BĐT) - Tại Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2020, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu 4 “ông lớn” trình đề án tái cơ cấu với Bộ trước ngày 20/5 tới.
Yêu cầu 4 “ông lớn” thuộc Bộ Công Thương trình đề án tái cơ cấu trước ngày 20/5 tới

Các “ông lớn”gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện Đề án.

Để đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2020, đặc biệt 4 “ông lớn” nêu trên, Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu, việc tổ chức triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo đúng kế hoạch và tiến độ đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định hiện hành về chuyển DNNN thành công ty cổ phần. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, tồn đọng tài chính kéo dài, không đủ điều kiện thực hiện cổ phần hoá phải kiên quyết thực hiện sắp xếp, sáp nhập hoặc phá sản theo quy định của Nhà nước.

Chỉ thị nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường công tác quản lý kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không có hiệu quả, hiệu quả thấp; có cơ chế kiểm soát phù hợp trong việc mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp, tránh lợi ích nhóm, thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.