(BĐT) - Số liệu thống kê được Tổng cục Hải quan công bố ngày 14/4 cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt 154,01 tỷ USD, tăng 25,2% (tương ứng 30,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 3 tháng đầu năm, cán cân thương mại thặng dư 2,79 tỷ USD.
Trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 78,40 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Phú An

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 78,40 tỷ USD, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Phú An

Trong quý I, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 108,67 tỷ USD, tăng 29,9 % (tương ứng 24,98 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 45,34 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng 6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 3 (16/3 - 31/3/2021), cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 952 triệu USD. Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu đạt 16,29 tỷ USD, tăng 22,4% (tương ứng 2,99 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 3/2021.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 3/2021 biến động tăng so với kỳ 1 ở một số nhóm hàng: điện thoại các loại và linh kiện tăng 746 triệu USD, tương ứng tăng 38,7%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 357 triệu USD, tương ứng tăng 16,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 303 triệu USD, tương ứng tăng 19%...

Như vậy, tính trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 78,40 tỷ USD, tăng 23,7% (tương ứng 15,01 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2021 đạt 15,33 tỷ USD, tăng 17,4% (tương ứng tăng 2,27 tỷ USD) so với kết quả nửa đầu tháng 3/2021. Tính trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 75,61 tỷ USD, tăng 26,8% (tương ứng 15,98 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.