(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2020, Việt Nam ước tính xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,8 tỷ USD.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2020 ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ USD, tăng 1,6%, chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,6 tỷ USD, tăng 6,9%, chiếm 71,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong 11 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 11 tháng năm 2020 ước tính khoảng 234,5 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước là 85,43 tỷ USD, giảm 9,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 149,07 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 11 tháng năm 2020 có 34 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm 49,3%).