(BĐT) - Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2017 (từ ngày 16/8/2017 đến 31/8/2017) đạt  hơn 20,76 tỷ USD,  tăng 20,3% (tương ứng tăng gần 3,51 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2017. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ đạt kim ngạch gần 13,93 tỷ USD, tăng 24,6% (tương ứng tăng hơn 2,75 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 8/2017.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng năm 2017 đạt gần 270,91 tỷ USD, tăng 20,9% (tương ứng tăng hơn 46,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 176,96 tỷ USD, tăng 22,8% (tương ứng tăng hơn 32,89 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong kỳ 2 tháng 8/2017, cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 1,55 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 8 tháng năm 2017 về mức thâm hụt gần 842 triệu USD, bằng 0,6% kim ngạch xuất khẩu.