Theo số liệu thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) cả nước trong tháng 10/2017 đạt 38,4 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước.
Kim ngạch XNK của 10 thị trường lớn nhất trong 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Kim ngạch XNK của 10 thị trường lớn nhất trong 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Trong đó, xuất khẩu (XK) đạt 20,29 tỷ USD, tăng 4,9% và nhập khẩu (NK) đạt 18,11 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng thặng dư 2,18 tỷ USD.

Lũy kế tính đến hết 10 tháng năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá XK đạt 174,55 tỷ USD, tăng 21,3% và tổng trị giá NK đạt 171,99 tỷ USD, tăng 21,6%; cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 2,56 tỷ USD.

Cũng theo thống kê của cơ quan hải quan, kim ngạch XK, NK sang 10 thị trường lớn nhất đạt 282,24 tỷ USD, tăng 21,4%, chiếm 81,4% trong tổng kim ngạch XNK lớn nhất của cả nước. Lớn nhất trong số đó là thị trường Trung Quốc với tổng kim ngạch XNK đạt 73,3 tỷ USD, tăng 27,18% so với cùng kỳ năm trước, và chiếm tỷ trọng 21,2% trong tổng kim ngạch XNK cả nước.

Thị trường Hàn Quốc đứng thứ hai, đạt 50,46 tỷ USD, tăng mạnh 41,9%, chiếm tỷ trọng 14,6%.

Thứ ba là thị trường Mỹ đạt 40,12 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm tỷ trọng 12,2%; EU(28) đạt 41,62 tỷ USD, tăng 14,2%, chiếm tỷ trọng 12,2%.

Tính trong 10 tháng qua, Mỹ vẫn là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 34,53 tỷ USD. Đứng thứ hai là Trung Quốc với kim ngạch gần 26,47 tỷ USD, tiếp đó là thị trường Nhật Bản với 13,85 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, con số thống kê NK hàng hóa từ một số nước và vùng lãnh thổ 10 tháng qua cho thấy, Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam với kim ngạch NK từ nước này đạt 46,83 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ hai với kim ngạch NK đạt 38,3 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ ba với kim ngạch đạt 13,27 tỷ USD.

Về nhóm hàng hóa, 26 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 90,1% tổng kim ngạch XK của cả nước. Trong đó, có tới 5 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giầy dép các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng.

Đồng thời, có 27 nhóm hàng NK 10 tháng đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 84,6% trong tổng kim ngạch NK của cả nước. Đóng góp không nhỏ vào mức tăng đó là các nhóm hàng: Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện; xăng dầu các loại.../.

Theo Thời Báo Tài Chính