(BĐT) - Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 294,4 triệu USD, tăng 15,2% so cùng kỳ 2020; trong đó, nhiều sản phẩm chăn nuôi giữ đà tăng trưởng xuất khẩu.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, sữa và sản phẩm sữa là mặt hàng đứng đầu với kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2021 đạt 77,1 triệu USD (chiếm 26,2% thị phần xuất khẩu), tăng 22,1% so cùng kỳ 2020.

Đối với mặt hàng mật ong, 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt 74,1 triệu USD, chiếm 25,2% thị phần xuất khẩu, tăng 65,2% so với cùng kỳ 2020.

Xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt 8 tháng đầu năm 2021 đạt 67,5 triệu USD, chiếm 22,9% thị phần xuất khẩu, tăng 21,8% so cùng kỳ 2020.

Các mặt hàng khác có tỷ trọng dưới 10% kim ngạch xuất khẩu gồm: da và lông vũ với kim ngạch xuất khẩu đạt 12,1 triệu USD, chiếm 4,2%, giảm 51,1% so với cùng kỳ 2020; trứng các loại với kim ngạch 4,4 triệu USD, chiếm 1,5%, tăng 24,9%...