Tổng giá trị xuất khẩu trong ba tháng đầu năm nay đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016...
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản liên tục tăng thời gian qua.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản liên tục tăng thời gian qua.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu ngành nông lâm thuỷ sản của tháng 3/2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu trong ba tháng đầu năm nay đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,2 tỷ USD - tăng 13,5%; thuỷ sản ước đạt 1,5 tỷ USD - tăng 3,6%; lâm sản ước đạt 1,8 tỷ USD - tăng 12,4%.

Cao su là mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng mạnh nhất. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3 năm 2017 đạt 65 nghìn tấn với giá trị đạt 138 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su ba tháng đầu năm 2017 ước đạt 249 nghìn tấn và 510 triệu USD, tăng 1,9% về khối lượng và tăng 90,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Các mặt hàng xuất khẩu khác cũng ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm ngoái như cà phê ước đạt 449 nghìn tấn và 1 tỷ USD, giảm 5,4% về khối lượng nhưng tăng 25,6% về giá trị. Gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 1,7 tỷ USD - tăng 13%, thủy sản ước đạt 1,5 tỷ USD - tăng 3,6%.

Xuất khẩu gạo tiếp tục giảm về cả lượng và giá trị. Theo đó, xuất khẩu gạo ba tháng đạt 1,28 triệu tấn, tương đương 566 triệu USD, giảm 18,1% về khối lượng và giảm 17,3% về giá trị. Giá gạo xuất khẩu bình quân tháng 2 năm 2017 đạt 426 USD/tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 6,01 tỷ USD trong ba tháng đầu năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 4,51 tỷ USD, tăng khoảng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Vneconomy