(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là hơn 54,9 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán XMC.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Xuân Mai Corp tiền thân là Nhà máy Bê tông tấm lớn Xuân Mai do Liên Xô giúp đỡ xây dựng, được thành lập ngày 29/11/1983. Năm 2003, nhà máy này tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai. Sau khi Tổng công ty Vinaconex chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại doanh nghiệp này, ngày 21/4/2014, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Công ty đạt 4.377 tỷ đồng, tăng 17,44% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả là 3.670 tỷ đồng, chiếm 83%.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2018, doanh thu của Công ty đạt 2.853 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 98,3 tỷ đồng, gần như không đổi so với năm 2017.