(BĐT) - Trong 10 tháng năm 2016, các cơ quan thuế địa phương đã thực hiện thanh, kiểm tra 55.713 doanh nghiệp, qua đó truy thu từ các doanh nghiệp số tiền thuế chưa nộp hơn 9.230 tỷ đồng (trong đó đã nộp vào ngân sách số tiền thuế hơn 4.818 tỷ đồng).

Theo đánh giá, hiện tỷ lệ nợ thuế trên tổng số thuế phải thu tại nhiều địa phương đã giảm xuống dưới 5%. Trong những tháng cuối năm 2016, Tổng cục Thuế sẽ yêu cầu các cơ quan thuế rà soát tổng thể dữ liệu nợ thuế, kịp thời điều chỉnh xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ xử lý; triển khai quyết liệt các giải pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2016, cơ quan thuế sẽ quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tập trung kiểm tra những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu kê khai không đủ thuế.