• Cải thiện môi trường kinh doanh: Chính phủ “xắn tay” hành động

    03/02/2020 10:00

    (BĐT) - “Động thái” cải thiện môi trường kinh doanh, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp (DN) của Chính phủ năm nay rất khác so với những năm trước. Đó là thay vì theo dõi, đôn đốc, nhận báo cáo và cập nhật tình hình, Chính phủ chủ động “xắn tay” hành động.

chuyên đề

Kết nối đầu tư