Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp như sau:

1. Chỉ tiêu:

TT

Đơn vị

Vị trí công tác

cần tuyển

Số lượng

Yêu cầu năng lực

1

Phòng Kế hoạch – Thị trường

Kế hoạch – Thị trường

01

- Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, tài chính, kế hoạch, thị trường hoặc trình độ tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế hoạch, thị trường.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

2

Phòng Kiểm định thiết bị nâng

Kiểm định thiết bị nâng

01

- Tốt nghiệp đại học cơ khí, cơ điện, máy xây dựng, xây dựng dân dụng, tự động hóa hoặc trình độ tương đương trở lên.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm định thiết bị nâng.

- Có khả năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt.

Tổng cộng

02 chỉ tiêu

2. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

e) Trình độ tiếng Anh: Tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

h) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

3. Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 06 tháng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.  

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại nếu không tham gia dự thi hoặc không trúng tuyển

4. Thời gian nhận hồ sơ:

Thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp trong khoàng thời gian từ ngày 06 tháng 03 năm 2020 đến ngày 05 tháng 04 năm 2020 (giờ hành chính), tại Phòng Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1, tầng 9, Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Không nhận hồ sơ nộp hộ.

5. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Thời gian dự kiến xét tuyển: 01 ngày, trung tuần tháng 04 năm 2020.

7. Địa điểm: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1. Đ/c: Tầng 9, Tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

8. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.