(BĐT) - Bộ Công Thương vừa thông báo xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) năm 2018 nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các DNXK trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các DNXK Việt Nam với đối tác nước ngoài.
Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 243,5 tỷ USD (ảnh internet)

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 243,5 tỷ USD (ảnh internet)

Việc xét chọn triển khai theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; phối hợp với cơ Quan hải quan, thuế, môi trường để xác nhận tại thời điểm xét chọn DN không bị cưỡng chế ngừng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, không nợ đọng thuế, không vi phạm pháp luật về môi trường.

Tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng đạt mức tối thiểu tính từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 được quy định tại công văn số 2580/BCT-XNK ngày 14/4/2019. Thời hạn muộn nhất nhận kết quả xét chọn là ngày 20/5/2019.

Trường hợp phát hiện DN vi phạm pháp luật Việt Nam, hoặc bị các cơ quan chức năng nước nhập khẩu cảnh báo, các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam xử lý vi phạm, các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng… DN sẽ bị đưa ra khỏi danh sách “DNXK uy tín” trong năm được xét chọn và không được xét chọn trong năm tiếp theo.

Các DNXK uy tín do Bộ Công Thương công bố sẽ được Bộ hỗ trợ trong các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử theo quy định tại Quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 243,5 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2017, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra. Kết quả này có phần đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao sức cạnh tranh, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu./.