(BĐT) - Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát đã bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho một công ty chứng khoán trong nước. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định cho 2 kỳ trả lãi đầu tiên là 10% và sau đó được thả nổi.
Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được thanh toán tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Việt Phát tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được thanh toán tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Việt Phát tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Công ty thanh toán tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu đô thị Việt Phát tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đồng thời, Vạn Trường Phát sẽ dùng quyền tài sản phát sinh từ khu đất có diện tích hơn 78 ha thuộc dự án này và các tài sản khác để thế chấp cho lô trái phiếu trên.