(BĐT) - Thông cáo liên quan đến Quy hoạch địa điểm Trung tâm Điện lực (TTĐL) Long An vừa được Bộ Công Thương phát đi chiều ngày 20/3.

Theo thông cáo này, Bộ Công Thương chỉ phê duyệt Quy hoạch địa điểm TTĐL Long An nếu đáp ứng đủ 4 yêu cầu. Cụ thể là: phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch Quốc phòng an ninh và các quy hoạch chuyên ngành khác; đảm bảo khả thi cho phát triển các dự án Nhà máy Nhiệt điện Long An I, Long An II theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; định hướng về công nghệ áp dụng phải phù hợp với công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao trên trế giới; có giải pháp xử lý phát thải đảm bảo môi trường, đáp ứng quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh), tại tỉnh Long An sẽ phát triển 2 dự án Nhà máy Nhiệt điện Long An I, Long An II. Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện than, trong đó có TTĐL Long An.